Certificering og links

DTVK

Danske Tv-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) er en landsdækkende frivillig kontrolordning, hvis formål er at sikre, at de tilsluttede Tv-inspektionsfirmaer udfører Tv-inspektion på et højt kvalitetsniveau og, at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling. Besøg www.dtvk.dk

 

Byggeriets kvalitetskontrol

Anerkendt certificeringsorgan indenfor byggeerhvervet. Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans på autorisationsområderne (kloak, el og VVS). Besøg: www.byggekvalitet.dk

 

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.000 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Gennem medlemskab af Dansk Byggeri er Trend Entreprise A/S også med i Byg Garanti. Det betyder at du som kunde kan få dækket eventuelle fejl og mangler i forbindelse med byggeriet. Besøg: www.danskbyggeri.dk


Foreningen danske kloakmestre

Forening af autoriserede kloakmestre. Foreningen er landets største brancheforening på området. Foreningen er stiftet med henblik på at sikre det enkelte medlem nødvendig efteruddannelse, orientering om nye produkter og arbejdsmetoder til gavn for kunderne. Besøg: www.danskekloakmestre.dk 

Desuden er vi certificeret skadedyrsbekæmper

Se også: www.kloakviden.dk

Certificeret kloakmester og tv inspektør

Tv-bilen gør klar til en Tv-inspektion af Ø800 hovedledning i Esbjerg.

Kontakt os for mere info

Trend AS

Vidste du at?

Trend A/S har landets mest moderne udstyr til TV inspektion og skadedyrsbekæmpelse. Læs mere

Medlem af Danske
TV-inspektionsfirmaers
Kontrolordning

Trend Enterprice & Handel

Trend A/S Kloakservice · Parkvej 146 · 6710 Esbjerg V 75 15 27 91 – 40 19 09 05  trend@trend-as.dk