Renovering af kloak

Som autoriseret kloakmester foretager vi alle former for reparation, udskiftning og renovering af kloaksystemer i Esbjerg. Dertil arbejder vi med områder som strømpeforing, brønde, sandfang og efterfølgende reetablering af omgivelserne. 

Alle opgaver foretages naturligvis hurtigt, professionelt og med størst mulig hensyn til omgivelserne. Vores renoveringsydelser inkluderer:

  • Reparation af brønde og sandfang
  • Reparation af ledningsstrækninger m.m.
  • Udskiftning af afløbsinstallationer i jord /gulv m.m.
  • Strømpeforinger
  • Reparation af udskillere – olie / benzin / fedt m.m.
  • Reparation af nedsivningsanlæg
  • Reetablering efter udført reparations arbejde
Renovering af kloak

Vi tilbyder renovering og reparation af eksisterende kloaksystemer i- og omkring Esbjerg.

Kontakt os for mere info

Trend AS

Vidste du at?

Trend A/S har landets mest moderne udstyr til TV inspektion og skadedyrsbekæmpelse. Læs mere

Medlem af Danske
TV-inspektionsfirmaers
Kontrolordning

Trend Enterprice & Handel

Trend A/S Kloakservice · Parkvej 146 · 6710 Esbjerg V 75 15 27 91 – 40 19 09 05  trend@trend-as.dk