Nedsivning

Et nedsivningsanlæg er en renseløsning til spildevandsrensning i det åbne land og benyttes typisk steder, hvor der ikke er tilslutning til offentlig kloak. Nedsivningsanlæg er en enkel og forholdsvis økonomisk løsning.

Før selve nedsivningen etableres en godkendt bundfældningstank (septiktank). Vandet ledes til et fordelerrør, der ligger nedgravet i jorden og renses derefter ved langsom nedsivning gennem jordlagene. Vi hjælper med rådgivning, projektering og etablering af nedsivningsanlæg i alle størrelser.

Vi hjælper med installation og renovering af nedsivningsanlæg.

Kontakt os for mere info

Trend AS

Vidste du at?

Trend A/S i Esbjerg er medlem af Danske Kloakmestres garantiordning.
Det giver dig ekstra tryghed i valg af leverandør. Mere om kloakarbejde

Medlem af Danske
TV-inspektionsfirmaers
Kontrolordning

Trend Enterprice & Handel

Trend A/S Kloakservice · Parkvej 146 · 6710 Esbjerg V 75 15 27 91 – 40 19 09 05  trend@trend-as.dk