Dræn

Ligger dine bygninger i et område med meget grundvand, er det en ofte en god ide at lægge dræn, så vandet ledes bort fra fundamentet. Hos Trend Entreprise A/S er vi eksperter i etablering af dræn, både enkeltstående dræn eller i kombination med fugtisolering.

Dræn består oftest af plast, men kan også være af beton eller et andet porøst materiale. Afhængig af behov, kan vi etablere flere forskellige typer drænløsninger. Herunder:

  • - Ledningsdræn / omfangsdræn. Den mest brugte type dræn.
  • - Stendræn / netdræn / stikdræn. Dræn, der leder vandet under gulvet og ud i omfangsdrænet.
  • - Indskudsdræn – en omfangsrig løsning, der etableres ved meget store vandmængder. Indskudsdræn er et dræn mellem 2 betonlag, hvor det underste lag armeres svarende til vandtrykket, mens det øverste lag har almindelig gulvtykkelse. Det nederste lag forbindes desuden til en pumpebrønd.

Vi er eksperter i etablering af dræn både med og uden fugtisolering.

Kontakt os for mere info

Trend AS

Vidste du at?

Trend A/S i Esbjerg er medlem af Danske Kloakmestres garantiordning.
Det giver dig ekstra tryghed i valg af leverandør. Mere om kloakarbejde

Medlem af Danske
TV-inspektionsfirmaers
Kontrolordning

Trend Enterprice & Handel

Trend A/S Kloakservice · Parkvej 146 · 6710 Esbjerg V 75 15 27 91 – 40 19 09 05  trend@trend-as.dk